fbpx

Ce inseamna c+m in constructii“ Cand construim, trebuie sa ne gandim ca o facem pentru totdeauna “ John Ruskin.

Devizul este un document prin care se evalueaza anticipat toate cheltuielile materiale si ale fortei de munca necesare pentru executarea unei lucrari proiectate. Mai exact, devizul cuprinde documentatia tehnico-economica prin care se stabileste care este costul exact al unei constructii si pe baza careia are loc executia si decontarea lucrarilor de constructii-montaj. Mai multe informatii despre devize vei putea primi din partea companiilor specializate pe care le vei gasi pe bursa de constructii – BCTR.

Documentatia de deviz trebuie sa contina urmatoarele elemente

 • Antemasuratoare
 • Devize
 • Liste ale consumurilor de resurse
 • Liste cu echipamentele si utilajele care au nevoie de montaj
 • Baze de pret cu preturi unitare care sunt specifice firmei
 • Legislatia de profil dar si normative de devize

Analiza financiara a unui proiect de constructii trebuie sa aiba inca de la baza aumite devize de lucrari care sa contina costurile defalcate pe categorii de lucrari:

 • Material
 • Manopera
 • Utilaj
 • Transport

In cele de mai jos vei gasi o lista care te va ajuta sa iti dai seama cand sa folosesti un anumit deviz si care este rolul lui. Poti gasi informatii suplimentare la o companie specializata gasita pe bursa de constructii – BCTR.

  Tipuri de devize

 1. Devizul general

Este un centralizator al cheltuielilor care este structurat pe capitole si pe subcapitole de cheltuieli. In cadrul acestui deviz general avem 2 tipuri de capitole/subcapitole:

Cele care sunt de tipul C+M , adica constructii-montaj, acestea sunt formate din obiecte de investitii si au in spate devize cu norme de constructii.

Capitolele / subcapitolele de cheltuieli generale care se incadreaza in functie de natura cheltuielilor

 1. Devizul obiect sau obiectul de investitie

Acesta este un centralizator in care este mentionat fiecare obiectiv distinct de constructie. Contine devizele cu listele de lucrari si echipamente necesare investitie. Arhitectul sau proiectantul este cel care face delimitatea obiectelor disctincte din cadrul unui proiect. Afla mai multe detalii contactand persoanele specializate inscrise pe bursa de constructii – BCTR

Obiectele care sunt prezente in cadrul unei investitii de constructie scoala ar putea fi:

 • Corp scoala
 • Teren de sport
 • Imprejmuire
 1. Divizul – Lista cantitatilor de lucrari pe categorii

Dezivele sunt centralizatoarele de operatii pentru fiecare etapa din executarea unui proiect. In cazul in care avem o casa putem avea urmatoarele devize:

 • Infrastructura – contine sapaturile si turnarea fundatiei
 • Suprastructura – contine partea de fier si beton de la structura casei
 • Arhitectura – contine zidaria, finisajele si acoperisul
 • Instalatii electrice
 • Instalatii sanitare

Dezivele sunt formate din norme de deviz care la randul lor sunt incadrate sau neincadrate si care contin : material, manopera, utilaj si bineinteles transport.

Dezivul infrastructura poate fi format din norme pentru:

 • Turnare beton
 • Confectionare armature otel beton
 • Cofraje pentru beton

Devizul general – care contine cheltuieli de tipul C+M

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Obtinerea terenuluiCe inseamna c+m in constructii

Aici se vor include toate cheltuielile efectuate pentru cumpararea terenului, plata concesiunii pe durata realizarii lucrarilor, exproprieri, despagubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol dar si multe alte cheltuieli de aceeasi natura.

Amenajarea terenului

In acest capitol vom gasi incluse cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor care se realizeaza pentru pregatirea amplasamentului si care constau de cele mai multe ori in demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evaluari materiale rezultate, sistematizari pe verticala, drenaje, devieri de cursul de apa, stramutari de localitati sau monumente istorice dar si multe altele.

Amenajari pentru protectia mediului si bineinteles aducerea la starea initiala

In acest capitol se includ cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului mai ales pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor dar si plantare de copaci, reamenajare spatii verzi si nu in ultimul rand reintroducerea in circuitul agricol a tuturor suprafetelor care sunt scoase temporar din uz.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Aici putem include cheltuielile pentru asigurarile cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum si: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, cai ferate industriale, telecomunicatii, drumuri de acces dar si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 Studii de teren

Aici se inregistreaza cheltuielile pentru studii geotehnice, hidrologice, hidrogeotehnice, geologice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se situeaza obiectivul de investitie.

Obtinere avize, acorduri si autorizatii

In acest punct vom include cheltuielile pentru:

 • Obtinerea si prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
 • Obtinerea si prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire sau de desfiintare
 • Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente de retele publice de apa, de canalizare, de gaze, de termoficare, de energie electrica dar si de telefonie
 • Obtinerea acordului de mediu
 • Alte avize, acorduri si autorizatii
 • Obtinerea avizului P.S.I.
 • Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu dar si inregistrarea terenului in cartea funciara
 • Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

Proiectare si inginerie

Aici vom include toate cheltuielile care tin de elaboararea tuturor fazelor de proiectare, precum studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie. Tot aici se mai includ si cheltuielile pentru verificarea tehnica a proiectarii , elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii, elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie.

Mai sunt incluse si cheltuielile pentru expertizarea tehnica sau cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

Ce inseamna c+m in constructiiOrganizarea precedurilor de achizitie

In acest capitol se vor include cheltuielile care sunt aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice, asa cum ar fi: cheltuielile aferente documentatiei de atribuire si multiplicarii acesteia, cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare. Tot aici se vor mai include si cheltuielile de atribuire a contractelor, corespondenta  prin posta, fax, posta electronica sau in legatura cu procedurile de achizitie publica.

Consultanta

Aici se vor include cheltuielile efectuate dupa cum urmeaza:

 • Plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiilor de piata sau de evaluare
 • Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie

Asistenta tehnica

Aici vom gasi cheltuielile efectuate dupa cum urmeaza:

 • Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor
 • Plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii.

Intra in legatura cu specialistii de care ai nevoie

Pe BCTR – bursa de constructii vei gasi companiile care sa iti ofere siguranta in toate proiectele pe care doresti sa le realizezi.

Alte articole recomandate:

Ce face un manager de proiect in constructii?

Unde gasesc lucrari de constructie?