fbpx

“Arhitectura nu este o afacere inspirationala, este procedura rationala de a face cu sensibilitate si speranta lucruri frumoase; asta este tot.” Harry Seidler

Vrei sa stii ce este cartea tehnica a unei constructii? Ei bine, aceasta este reprezentata de toate documentele tehnice care includ proiectarea, executarea, exploatarea si comportarea in exploatare a cosntructiilor si instalatiilor .

   Iata ce trebuie sa stii despre cartea tehnica a unei constructii

 1. Este obligatoriu pentru un imobil sa aiba o carte tehnica ?

Privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii  aferente acestora cartea tehnica este obligatorie. Aceasta este necesara pentru orice tip de contructie.

Cartea tehnica a unei constructii trebuie predata proprietarului spre pastrare si completata cu data de receptie a imobilului.

 1. Cine realizeaza cartea tehnica a unei constructii?

Cartea tehnica este realizata de catre contructor sau catre dezvoltator.

 1. Cand se definitiveaza cartea tehnica a unei constructii?

Cartea tehnica a unei constructii se definitiveaza in momentul in care se semneaza procesul verbal de receptia finala.

 1. Ce documente contine cartea tehnica a unei constructii

Cartea tehnica a constructiei trebuie sa cuprinda toata documentatia de baza. Aceasta incepe cu etapa de proiect si avizare si se termina cu receptia finala a lucrarii.

Cartea tehnica include urmatoarele etape care sunt cele mai de baza ale unui santier:

 • Proiectarea
 • Executia tehnica care include si avizele de constructie
 • Receptia constructiei
 • Exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp plus un jurnal al evenimentelor.

Capitolul proiectare

Acest capitol este realizat dintr-o documentatie care trebuie sa cuprinda toate actele cu privire la proiectare, amplasarea constructiei si la terenul pe care aceasta este ridicata.

In acest capitol se vor mai adauga avizele si acordurile care au stat la baza intocmirii proiectului si caietul de sarcini care prevede executia lucrarilor si breviarul de calcul.

Capitolul executie

Acest al doilea capitol include toate detalii si documentele tehnice care prevad executia lucrarilor. Acest capitol trebuie sa contina avizele si autorizatia de constructie care se elibereaza in baza documentelor legale cu privire la amplasamentul contructiei si terenului. La toate astea se vor mai adauga si inregistrarile de calitate efectuate pe parcursul executarii lucrarilor.

Pe masura ce lucrarile inainteaza, in cartea tehnica trebuie sa se adauge:

 • Procesele verbale de receptie a terenului pe care este realizata fundatia
 • Detaliile tehnice dar si alte informatii cu privire la fundatie
 • Sa cuprinda informatiile legate de elementele tehnice ale suprastructurii
 • Procesele verbale care sa cuprinda fiecare etapa din constructie
 • Expertizele tehnice periodice
 • Concluziile constatarilor de verificare din teren
 • Cercetarile suplimentare si concluziile acestora
 • Jurnalul principalelor evenimente
 • Declaratiile de conformitate dar si agrementele tehnice care fac referire la materialele folosite.

Capitolul receptie

La finalizarea lucrarilor de constructie trebuie sa se realizeze procesele verbale de receptie. In acest capitol trebuie sa se inscrie si mentiunile de conformare cu anumite completari dupa faza de proiectare si avizare.

La toate astea se vor aduaga alte acte care sunt considerate necesare ca urmare a receptiei.

Capitolul exploatare

In acest ultim capitol vom regasi documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare, a constructiei si interventiile care vor fi necesare in timp pentru intretinerea acesteia.

Tot aici vom mai regasi si deficientele constate dupa receptia lucrarilor, masurile de interventie luate care sunt consemnate intr-un proces verbal de remediere a defectelor dar si prescriptiile de baza care trebuie respectate in timpul exploatarii.

In cartea tehnica a unei constructii mai este o rubrica speciala care cuprinde un jurnal al evenimentelor care au legatura cu constructia in sine.

 1. Formularele cuprinse in cartea tehnica a unei constructii
 • Ordin de incepere a lucrarii
 • Un proces verbal predare – primire amplasament
 • Proces verbal de trasare a lucrarilor care trebuie efectuate
 • Proces verbal de natura teren fundare
 • Proces verbal de cota fundare
 • Proces verbal de lucrari ascunse
 • Proces verbal de receptie calitativa
 • Proces verbal de receptie stadii fizice
 • Proces verbal de faze determinante
 • Proces verbal de aspect beton dupa decofrare
 • O condica de betoane
 • Un registru de proces verbale

Informeaza-te corect pe BCTR

Daca vrei sa ai parte de informatii corecte si complete atunci trebuie sa accesezi sectiunea “ Inscriere client” si vei putea intra in legatura cu o companie specializata care sa iti ofere informatiile de care ai nevoie. Multitudinea de firme inscrise pe BCRT te vor ajuta sa faci ceea mai potrivita alegere pentru tine.